ADVENT SO SVÄTÝM JÁNOM PAVLOM II.


POZVANIE K PROJEKTU

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do projektu ADVENT SO SVÄTÝM JÁNOM PAVLOM II. Trvať bude od 30. novembra 2014 (Prvej adventnej nedele) do 1. januára 2015. Počas tohto času budú môcť záujemcovia získať každý deň e-mail myšlienku od svätého Jána Pavla II. Ide o zamyslenia, ktoré pochádzajú z jeho homílii, príhovorov a posolstiev.

Cieľom tejto aktivity, vďaka ktorému budú môcť záujemcovia získať bezplatne myšlienku od poľského pápeža, je pomôcť duchovne sa pripraviť na príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky. Myšlienku sú v slovenskom a maďarskom jazyku.

AKO SA REGISTROVAŤ?  

Zaregistrovať sa dá na TOMTO MIESTE. Stačí uviesť meno, e-mail, informáciu, odkiaľ získali o projekte informáciu a odpísať verifikačný kód. Po odoslaní registrácie budete úspešne zaregistrovaný v projekte. Vďaka registrácii získate bezplatne každý deň do svojho e-mailu myšlienku svätého Jána Pavla II. Ide o rôzne zamyslenia, výzvy, prosby a povzbudenia. ktoré nám môžu pomôcť lepšie prežiť časť prípravy na Vianoce a krátko po nich.

PREČO SA ZAPOJIŤ?

„Nebojte sa! Otvorte, dokorán roztvorte dvere Kristovi!“ O to požiadal samotný pápež Ján Pavol II. na svojej prvej slávnostnej svätej omši na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Nebojte sa, zapojme sa. Roztvorme dokorán dvere Kristovi. "To, čo novozvolený pápež žiadal od všetkých, on sám robil ako prvý: otvoril Kristovi spoločnosť, kultúru, ekonomické a politické systémy a tak silou giganta – silou, ktorá pochádzala od Boha – obrátil smerovanie, ktoré sa mohlo zdať nezvratné," potvrdil tieto slová aj jeho nástupca Benedikt XVI. Jeho osobnosť ocenil vyhlásením za svätého aj súčasný Svätý Otec František.

KTO PROJEKT ZASTREŠUJE?

ADVENT SO SVÄTÝM JÁNOM PAVLOM II. je projektom Konferencie biskupov Slovenska. Hlavným partnerom projektu je Výveska.sk. Mediálnymi partnermi projektu sú TK KBS, TV Lux, Rádio LUMEN, Katolícken noviny a portál Cesta+. 

Projekt nadväzuje na tri podobné projekty z minulosti. Prvým bol projekt putovania relikvie sv. Cyrila v USA a Kanade (2013), ktorú interaktívne sledovalo okolo 300 ľudí. Ďalším boli zamyslenia biskupov na adventnú alebo vianočnú tému (2013). Vyše 30 myšlienok vtedy dostalo viac než 4 000 zaregistrovaných ľudí. Posledným projektom, do ktorého sa zapojilo okolo 12-tisíc ľudí, bol projekt zamyslení "Pôst so Svätým Otcom Františkom" (2014). Tí, ktorí sa zapojili do posledného z nich, sú už v novom automaticky prihlásení.

ČO JE TO ADVENT?

Advent - príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach. Advent nám pripomína, že Kristus príde. Nejde iba o to, aby sme pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke. Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý náš život musí byť adventom, bdelým očakávaním nového konečného príchodu Krista (Viac informácií).